Överför familjeskatter från smalfilm till DVD
Datorintresset har alltid funnits med och när Agne Damgaard efter trettio år på Eriksson i Kristianstad började närma sig pensionsåldern ville han hitta något att sysselsätta sig med. Han lärde sig tekniken och skaffade utrustning för att föra över smalfilm till DVD. Det började med de egna familjefilmerna, men efterhand hörde allt fler av sig med sina gamla filmer, diabilder och foton för digitalisering.
- Jag insåg att det ligger halvt bortglömda familjeskatter nerpackade i förråd och på vindsutrymmen i vart och vartannat hem. Att bevara och förädla dessa gamla minnesfilmer är både inspirerande och ger glädje åt mina kunder, säger Agne.
Sedan han började jobba med överföringen i det egna företaget Adam Trading har många timmars 8 och 16 millimeters smalfilm förts över från de bräckliga originalfilmerna till mer beständig form på DVD-filmer. Dessutom lägger Agne efter önskemål in texter och musik till bilderna efter kundernas önskemål. Efter att han gjort en råkopia får kunden tillbaka sin film på DVD-skiva och kan anteckna exakt när under filmen en viss text eller musik ska läggas in.
- Vid en uppspelning på DVD-skiva kan man ju pausa och se precis var i filmen man är. Det kan handla om att lägga in platsangivelser, när filmen spelades in och vem som förekommer på filmen. På så vis kan kommande generationer bevara minnet av äldre släktingar, förklarar Agne.

Agne för över både smalfilm och VHS-filmer samt diabilder och pappersfoton på DVD-skiva, vid ett tillfälle överförde han 500 diabilder. För en timmes film som ska överföras från smalfilm tar han 600 kronor, med tillägg för eventuellt extraarbete med ljud och text.
Eftersom det ofta rör sig om personliga familjefilmer krävs det engagemang och lyhördhet vid arbetet.
- Det blir ofta som att hälsa på hemma hos familjer för längesedan. Jag försöker hjälpa till att bevara och förbättra de oersättliga filmer och bilder jag anförtros, avslutar Agne.

Adam Trading

Bransch:
Media

Telefon: 044-24 44 79


Email:
agne.damgaard@swipnet.se

Hemsida:
www.smalfilm-dvd.se

Adress:
Adam Trading
Klubbgatan 9
29166 Kristianstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN